Nieuwsbrief 48

  • Post author:
  • Post category:Leden

 
 

 
 

Royal Belgian Naval Reserve Club  v.z.w.                   

 

E-mail:  info@bnrc.be    Maatschappelijke zetel:
Thonetlaan 1332050 Antwerpen – Tel:
03 219 27 84

Basisgegevens organisatie: www.bnrc.be                                                                         

 
 

Commodore:  Ere FKP  Willy Jacobs

Ere-commodore: Ere KTZ  Patrick Van den Bulck

 
 

 
 

Inhoud:    berichten van leden en het “logboek van de commodore” – RYCB agenda – maritieme berichten – verjaardagen.

 
 

 
 

Beste vrienden,

 
 

Starten we met:

1° – Logboek van de Commodore:

Van: Willy Jacobs <jacobs.wfj@belgacom.net>

Beste vrienden,

Nog een laatste oproep voor de clubavond van de R.Y.C.B  waarin onze erecommodore Patrick Van den Bulck het spreekgestoelte deelt met Pit de Jonge over o.a.maritiem erfgoed. Details en inschrijvingsmogelijkheden verder in deze nieuwsbrief. Wie niet aan het diner wil of kan deelnemen kan ook nog inpikken nadien, maar een vaste timing kan niet opgegeven worden.

Maritieme groeten,

Willy

2° Onderwerp:  WWSV-WET OP DE PLEZIERVAART- STRIJKEN ZWARTE VLAG

ter info  –  mvg   Willy

 

Geachte Voorzitter, Secretaris, Clubverantwoordelijke,

 
 

De wet op de pleziervaart van 5 juli 2018 is de facto in werking getreden met een aantal uitvoeringsbesluiten, die op 4 juli 2019 werden gepubliceerd in het Staatsblad.  Deze wet en uitvoeringsbesluiten hebben een belangrijke impact op diverse vlakken: registratie van boten, vaarbevoegdheidsbewijzen, veiligheidsvereisten, uitrusting van boten, enz.

In een overzicht in bijlage vindt u welke data van toepassing zijn voor de verschillende nieuwe verplichtingen.

 
 

De bedoeling van dit wetgevend initiatief was in de eerste plaats om de verouderde wetgeving te actualiseren, onduidelijkheden en interpretatieverschillen weg te werken en de veiligheid te verhogen. Ook WWSV vindt dit belangrijk en heeft samen met de bevoegde overheidsdiensten maximaal samengewerkt om een aantal knelpunten en in de praktijk niet haalbare of wenselijke regelgeving bij te sturen.

 
 

Omdat een aantal van deze knelpunten ook bij de publicatie van deze uitvoeringsbesluiten niet opgelost werden heeft WWSV samen met haar clubs gedurende de zomermaanden een “zwarte vlag” – campagne gevoerd. Dankzij jullie inspanningen heeft de federatie de afgelopen maanden nog heel wat gesprekken kunnen voeren met het kabinet van Minister De Backer en met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.

Hierdoor heeft WWSV extra tegemoetkomingen kunnen realiseren, enerzijds inzake de registratie van de scholingsboten, het vaarbewijs op zee, varen met begeleidingsvaartuigen voor diegene die over VTS diploma’s beschikken en anderzijds de mogelijkheid om verder in gesprek te gaan inzake de registratieplicht en de verplichte uitrusting van reddings- en begeleidings- en kleine wedstrijdboten. Ook voor het verplichte vaarbewijs op zee werd uiteindelijk een overgangsmaatregel bedongen, die onze leden de mogelijkheid biedt zich in regel te stellen voor telkens een periode van 3 jaar door het volgen van een bijscholing (in plaats van het afleggen van en slagen voor het examen ” stuurbrevet”). FOD Mobiliteit zal hierover eerstdaags nog een nieuwsbericht verzenden.

 
 

In het overzicht in bijlage kunt u terugvinden welke bijsturingen bekomen werden tijdens de vele besprekingen zowel binnen als buiten de verschillende overlegorganen.

 
 

We weten dat niet alle bekomen oplossingen ideaal zijn en sommige ervan zelfs extra rompslomp met zich zullen meebrengen, maar we zijn van oordeel dat aan een aantal van onze verzuchtingen een antwoord gegeven werd. We stellen ook vast dat door het uitblijven van een nieuwe federale regering, een aantal blijvende knelpunten moeilijk bespreekbaar blijken te zijn met een Minister en kabinet “in lopende zaken”.

We adviseren u dan ook om de “zwarte vlag” te strijken. Deze actie heeft haar effect niet gemist, maar riskeert “dood te bloeden”.

 
 

We zullen als federatie de komende maanden wel verder voor onze standpunten strijden, zowel in de verschillende overlegorganen, waarin we vertegenwoordigd zijn, als via informeel overleg met de bevoegde diensten. Een belangrijk pijnpunt blijft bijvoorbeeld de kostprijs van heel wat verplichtingen, die een extra druk legt op onze sportbeoefening en op de clubwerking: denken we maar aan de registratieplicht (voor kleinzeilerij), kost voor keuringen (voor zeilscholen), extra uitrusting voor rescue en begeleidingsboten, enz. We houden u hiervan verder op de hoogte via onze nieuwsberichten.

 
 

Hebt u vragen over de implicaties van deze nieuwe wetgeving, aarzel dan niet om ons te contacteren (directeur@wwsv.be)!

Merkt u op het terrein nieuwe problemen bij de toepassing van de nieuwe regelgeving, geef deze dan aan ons door, zodat we deze concrete situaties in ons overleg kunnen meenemen.


Tenslotte: de overheid heeft zich geëngageerd het komende jaar sensibiliserend op te treden in plaats van sanctionerend (“tenzij de veiligheid in het gedrang is”).

Stelt u op het terrein vast dat dit niet zo toegepast wordt, laat ook dit dan ons asap weten !

 
 

Als federatie zullen we u in ieder geval via verschillende kanalen zo goed als mogelijk blijven informeren over de implicaties van de nieuwe regelgeving.

 
 

Met sportieve groeten,

 
 

 
 

 
 

Alain Lescrauwaet

Algemeen Directeur

 
 

Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Tel +32 (0)9 243 11 23

   

 
 

This email including any attachments is confidential and may be legally privileged. If you have received it in error please advise the sender

immediately by return email and then delete it from your system. The unauthorised use, distribution, copying or alteration of this email is strictly

forbidden. Wind en Watersport Vlaanderen vzw is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this

communication nor for any delay in its receipt. If you need assistance please contact us on +32(0)9/243.11.20

 
 

 
 

 **********************************************************************************************************

 
 

2° –  nieuws van de RYCB, vooral hun evenementen en voordrachten:

 
 

.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Antwerpen is niet echt een wereldstad.
Maar, nu ik uw aandacht heb: Antwerpen bezit wél een wereldhaven.
De wereld komt er en gaat er per gigaton.
En zoiets gebeurt niet van de ene dag op de andere.

De groei van onze stad en de daaruit volgende welvaart heeft altijd met water te maken gehad.
Met de Schelde natuurlijk, maar ook met de vlieten en de ruien, de strijd met en tegen het water, de conflicten op het water of over de vrije toegang van de Schelde, de haven enz…

 

 

 CLUBAVOND 27 NOVEMBER, 19u30

In tegenstelling tot andere havensteden is er echter niet zo heel erg veel watererfgoed in de stad te vinden.
Tenminste, als je niet weet waar te kijken.

 
 

En dus zetten 

Pit de Jonge, aangevuld door Patrick van den Bulck, uw blik weer scherp tijdens deze culinaire clubavond vol mysterie, opheldering en werelderfgoed.
Hoe komen we hier?
Waar gaan we naartoe?

>> Ik kom de 27e naar de clubavond.

 


Onze keukenbrigade voorziet een historisch correct 
driegangenmenu om 19u30.
Aperitieven kan al vanaf 18u30.
Schrijft u zich gerust nu online in.
U hoeft pas achteraf ter plekke te betalen .(30 euro p.p.).
Graag tot dan!
Carl Winters
Voorzitter

 

 

 
 

In deze communicatie zit de link om in te schrijven voor de clubavond.
Hierbij nog eens ten overvloede: https://rycb.us13.list-manage.com/track/click?u=4c7747ed8230e164fe11ad6e7&id=a8de85cd5a&e=22d97a9939

 
 

 

 
 

 

 

SAVE THE DATE: ZONDAG 1 DECEMBER

DE SINT!
14.00u: Aankomst van Sinterklaas, mét Groot Boek en een stel pakjespieten.

Buffet met huisbereide limonades en iced teas, die de (brave) kinderen zelf kunnen tappen.
Voor de ouders voorziet Sinterklaas koffie en thee. Alle andere dranken kunnen aan de bar besteld worden. Daarnaast regelde de Sint ook een buffet met wafels, taarten, pannenkoeken, koekjes … 

17.00 u: einde voorzien
17.30 u: Sinterklaasmenu (optioneel)

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

SAVE THE DATE: 7/8 december

RYCB-archiefverkoop
7 & 8 december 2019
10u tot 17u

Verkoop van een selectie maritiem antiek, boeken, prenten en curiosa  uit de rijkgevulde geschiedenis van de RYCB.  Sla je slag!

(Uiteraard gaat het hier nooit om schenkingen aan de club.)

 

 
 

 

 
 

 

 

SAVE THE DATE: 31 december

Réveillon

  • champagne / 8 gangen / aangepaste kwaliteitswijnen
  • all-in prijs
  • dansfeest met DJ
  • het beste zicht op het vuurwerk

Bekijk hier het volledige menu.
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Copyright © 2019 Royal Yacht Club van België vzw, Alle rechten voorbehouden.
Je ontvangt deze email als lid van onze club.

Ons emailadres is:
rycb@rycb.be

Royal Yacht Club van België vzw

Thonetlaan 133

ANTWERPEN 2050

Belgium


Add us to your address book

Wil je graag je voorkeuren wijzigen?
Hier kan je je voorkeuren wijzigen of uitschrijven.


3° – Maritieme en vaderlandslievende berichten:

 

 

 

 

 

 

 
 

Tijden veranderen snel, de Belgian Boat Show verandert ook

 

 

 

 

 

Nieuwe openingsdagen en -tijden

 

 

 

Om de tijdsdruk op de exposanten te verlagen en efficiënter gebruik te maken van de periode dat de bezoekers naar de Belgian Boat Show willen komen, is de periode van de beurs grondig aangepast.

De openingsdagen van de beurs worden gegroepeerd van woensdag 5 tot zondag 9 februari 2020, zodat de midweeksluiting vervalt.

Openingsuren sluiten aan bij de beproefde piekuren: woensdag en donderdag van 12u tot 20u, vrijdag open van 12h tot 22u (incl. nocturne) en zaterdag – zondag van 10u tot 18u.

 

 

 

 

 

Nieuwe layout

 

 

 

De Belgian Boat Show 2020 zal opnieuw plaats vinden in Flanders Expo Gent.
Het publiek komt nu aan in een prestigieuze omgeving. Al van bij het binnenkomen in de foyer tot in de verste uithoeken van de hallen 1 en 5 is er veel ruimte waarin de boten beter tot hun recht komen. Bijkomend logistiek voordeel is dat de steiger in hal 1 een grotere maneuvreerbaarheid toelaat voor het kraanwerk.

 

 

 

 

 

Nieuwe aantrekkingspool voor publiek

 

 

 

De toegangsprijzen voor het publiek zijn aanzienlijk verlaagd. Aan de kassa betaalt de bezoeker € 10,- en met de online voorverkoop € 8,- in het weekend en € 5 in de weekdagen. Daarnaast blijft het voor de exposanten mogelijk om hun klanten uit te nodigen met een onbeperkt aantal gratis toegangstickets. Het digitale systeem werd daarvoor geüpdatet en werkt vlotter.  

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © Conceptum, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 Nieuwsbrief november 2019

  

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

Een Vredescentrum week in november

  

Op 7 november organiseerde het Vredescentrum de discussieavond ‘Over de Muur’ in het Bernarduscentrum naar aanleiding van 30 jaar val van de Berlijnse Muur. We deden dat met onze collega’s van Europa Direct provincie Antwerpen. Het was een geslaagde en boeiende avond. Vanwege de grote belangstelling zal dit thema waarschijnlijk in 2020 nog een vervolg krijgen. Wij houden jullie op de hoogte!

Ook de maandelijkse historische WOII lezing die wij samen met het FelixArchief organiseren, trok op 9 november veel belangstelling. De Nederlandse historicus Laurien Vastenhout vertelde voor een volle zaal meer over de Jodenvervolging in België. Ook in 2020 zullen we opnieuw samen met het FelixArchief lezingen over Wereldoorlog II aanbieden.

Op de Wapenstilstand plechtigheid op 11 november was het Vredescentrum naar goede gewoonte aanwezig in het stadspark in Antwerpen. Historicus Martin Schoups gaf hier een korte uitzetting over de oud-strijders van Wereldoorlog I. Het boek ‘De overlevenden’, dat hij daarover samen met Antoon Vrints schreef, werd een jaar geleden voorgesteld in het Vredescentrum en won onlangs de drie jaarlijkse Pil-Vangastel prijs voor Geschiedenis. Een dikke proficiat aan de auteurs!

Net als veel leerkrachten waren wij op 7 november aanwezig op de Forumdag Herinneringseducatie & Wereldburgerschap, georganiseerd door Kruit – Kleur Bekennen en het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie. Wij deden alvast goede ideeën op voor ons educatieve aanbod van 2020. Eerder die week haalden wij met ons educatief aanbod nog de GVA. Helaas met minder leuk nieuws, want ons educatieve Beleefparcours WO1 werd gestolen… De gedupeerde scholen bieden we onze andere workshops Olympische Vrede of een gegidst bezoek aan de expo Vreugde & Verdriet aan.

 
 

Wil je op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes?

Volg het Vredescentrum op Facebook!
 

  

 

 

 

  

 

 

Vredescentrum vzw

 
 

Everdijstraat 12

2000 Antwerpen

 
 

www.vredescentrum.be

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

This email was sent to bob.peeters1@skynet.be

You received this email because you are registered with vredescentrum

 
 

Unsubscribe here

  

Sent by

  

 

  

© 2019 Vredescentrum vzw

  

 

 

 

 

********************************************************************

 

Hier heb ik gefaald… het bericht kwam niet van Marc Van de Wal (marc.vandewal@telenet.be), ik vermoed dat mijn ouderdom of de sluimerende A.A. toesloeg,

very sorry, it will never happen again !

 

Mooie wolken … tot je er tegen botst en erin zit ! Je ziet geen ballen meer …

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=vxNkk-A2TXk&feature=emb_logo

 

Maar de pps bovenaan onze nieuwsbrief is zeker van:
marc.vandewal@telenet.be <marc.vandewal@telenet.be> :

Onderwerp: Hakkehakketuutuut

Concurentie voor de haven van Antwerpen?

 

Naar het schijnt vertrekt deze trein vanuit China sedert 2018.

Hij legt 10.214 km af in 14 dagen tot in Duitsland via Kazakstan, Rusland en Polen met 4 locomotieven en maximaal 300 wagons. Overzee duurt dit transport 60 dagen.

In één jaar worden zo 231.000.000 containers van 20 voet uit de 19 Chinese containerhavens vervoerd.

Dit geeft een idee van de omvang van de handel met China.

Door de lage transportkosten kunnen de Chinese producten nog gemakkelijker de Europese markten bereiken.

Wanneer je voor die trein aan een gesloten overweg staat heb je alle tijd om de krant te lezen of (wagon)schaapjes te tellen…

 

*********************************************************************

Nog even onze toekomstige jarigen in december een hartelijk proficiat wensen:

05.12  Glenn Liekens

25.12  Pieter Schurweghs

27.12  ik !

31.12  Robert Geladi

(moest ik iemand vergeten zijn, mijn oprechte excuses en laat me de juiste datum weten aub)

Wat betreft de volgende nieuwsbrief, die komt volgende week, as usual, ik neem geen winterslaap… maar denk eraan: november was de laatste happy hour van het jaar en van het seizoen. In december, januari en februari is de Angèle gesloten. We starten terug op 05.03.2020 met de algemene vergadering !

All the best,

 
 

Bob Peeters – PR