Nieuwsbrief 37

 

 

 

 

Belgian Naval Reserve Club               v.z.w.                   

 

E-mail:  info@bnrc.be    Maatschappelijke zetel:
Thonetlaan 1332050 Antwerpen – Tel:
03 219 27 84

Basisgegevens organisatie: www.bnrc.be                                                                         

 
 

Commodore:  Ere FKP  Willy Jacobs

Ere-commodore: Ere KTZ  Patrick Van den Bulck

 
 

 
 

Inhoud:    berichten van leden en de commodore – RYCB agenda

 
 

Beste vrienden,

 

Laat me ditmaal maar met het slechte nieuws beginnen:

Het voorstel van onze goede vriend Jos Voet is afgelast en uitgesteld tot volgend jaar, er waren geen kandidaten om met zijn  ‘Victory’, het marine cadettenschip in Geel, een trip op het Albertkanaal te maken. Heel spijtig en hartelijk bedankt Jos voor het magnifieke aanbod, we gaan er volgend jaar zeker op in !

 

Korte inhoud van wat je deze week allemaal kan lezen in deze nieuwsbrief:

 

1° de belangrijkste berichten uit de interne keuken van de BNRC:

 

Van onze commodore:  SAVE THE DATE !

Op donderdag 3 oktober is er geen happy hour om 16 uur, maar treffen we elkaar dezelfde avond om 19 uur in de Angèle.
Dan zal ons medelid François Masset ons onderhouden over het mijnenvegen en de mijnveegoperaties op de Schelde in 1944, als afsluiting van onze cyclus “Slag om de Schelde”.
Formele uitnodiging met details is per FLASH bericht vrijdag verstuurd en ditmaal hebben al verscheidene leden ingeschreven. Hierboven toch nog even een herhaling, moest je er over gekeken hebben

 

************************************************************

Van:
p.huijghebaert@skynet.be [mailto:p.huijghebaert@skynet.be]

Onderwerp:  Overlijden van Ere-aalmoezenier Carl van Tichelen

 

Beste vrienden

 

In bijlage de rouwbrief van EreA2C Carl Van Tichelen, lange tijd aalmoezenier in Kallo.

Ik weet niet of het bericht tot bij jullie kwam, daarom stuur ik het voor alle zekerheid door.

 

Ik heb altijd een goed contact met hem gehad en enkele maanden geleden was ik nog bij hem in zijn serviceflat.

 

Ik beloofde om nog eens terug te komen … daar heb ik te lang mee gewacht.

Ik kan niet naar de begrafenis door de Bevrijdingsdagen.

 

Groetjes – Philippe Huijghebaert – K.K.R.O.A.

 

***************************************************

Beste vrienden

 
 

Graag uw aandacht voor volgende activiteiten:

 
 

Bevrijdingsdagen

Info over de volgweg van de  bevrijdingscolonne in Antwerpen op Za 07 Sep 19:

1214 Hr: vertrek aan het Bouwcentrum aan 25 km/Hr via de Van Rijswijcklaan, het Alberpark, de Belgielei en Charlottelei naar het Stadspark.

Hier sluiten de figuranten en de muziek aan.

1245 Hr: vertrek aan 2,5 km/Hr via de Van Breestraat, Justitiestraat, Anselmostraat, Kasteelpleinstraat, Kronenburgstraat en Scheldestraat, naar de kaaien.

De voertuigen parkeren op de betaalparking (Zuiderterras) en het Steenplein en maken dan deel uit van het Bevrijdingsdorp.

 
 

Voordrachten

Voor de KKROA-voordracht van het najaar sluiten op 16 oktober aan bij de Vriendenkring Paracommando, waar AdjtMaj Bloemen, RSM van Special Operations Regiment, vanuit de eigen carrière spreekt over de evolutie en de operaties van het Regiment Paracommando tot het huidige Special Operations Regiment en haar toekomst. Info en inschrijvingen zie bijlage.

 
 

Ons medelid, EreLtKol Herman Van Meir, geeft op 25 september een voordracht bij de V.O.V. over de Koningskwestie. Info en inschrijvingen in bijlage.

 
 

Met vriendelijke groeten

Philippe Huijghebaert

EreLtKol – KKROA

 

 

*************************************************************************************

2° nieuws van de RYCB, vooral hun evenementen en voordrachten:

     

                               

September 2019 – Online registratiebrief

Vraag online uw registratiebrief aan. Dit document komt in plaats van de vlaggenbrief voor de zee en het immatriculatiedocument voor de binnenwateren:

Onderwerp:

WWSV-REGISTRATIE PLEZIERVAARTUIGEN

Van:

Alain Lescrauwaet <directeur@wwsv.be>

 

Geachte Voorzitter, Secretaris,

 
 

Op 1 september 2019 treden de bepalingen betreffende de registratie van pleziervaartuigen uit het KB van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart in werking.

Alle pleziervaartuigen van meer dan 2,5 meter die gebruikt worden op de Belgische wateren moeten dan verplicht geregistreerd worden en een registratiebrief bekomen.

Het voormelde koninklijk besluit voorziet niet in een termijn van regularisatie voor vaartuigen die momenteel worden gebruikt maar die niet aan deze eisen voldoen.

Uit praktische overwegingen, met name de hoeveelheid aanvragen, is het voor DG Scheepvaart niet mogelijk om deze pleziervaartuigen vanaf 1 september 2019 allemaal in regel te stellen.

Om hieraan tegemoet te komen wordt de volgende praktische regeling voorgesteld die voldoet aan de doelstellingen van de wetgever:

 
 

  • Pleziervaartuigen tussen 2,5 meter en 6,5 meter zonder kajuit en motor en die op 1 september 2019 in gebruik waren moeten tot nader bericht niet geregistreerd worden onder de volgende cumulatieve voorwaarden:
  • ze eigendom zijn van een vereniging of club die zonder winstoogmerk wordt uitgebaat;
  • de vereniging of club tegen 1 oktober 2019 aan DG Scheepvaart een lijst bezorgt van vaartuigen die onder dit regime vallen;
  • de vereniging of club nieuw aangekocht pleziervaartuigen inschrijft overeenkomstig de bepalingen van het voormelde KB van 28 juni 2019.

 
 

Pleziervaartuigen die overeenkomstig de bovenstaande bepalingen correct werden gemeld aan DG Scheepvaart, mogen tijdelijk verder gebruikt worden zonder aan de registratiebepalingen van het KB van 28 juni 2019 te moeten voldoen.

Uiteraard mogen de clubs deze pleziervaartuigen ook nu reeds registreren wat hun goed recht is.  De inspectiediensten van DG Scheepvaart en SPN zullen hiervan in kennis worden gesteld.

 
 

Tevens zal de federatie verder in overleg blijven met DG Scheepvaart, met het oog op een evaluatie en waar nodig het bijsturen onder een volgende legislatuur.

 
 

Voor alle duidelijkheid : De regelgeving is enkel van toepassing op zee en de Belgische waterwegen. Privé plassen zijn vrijgesteld van deze regels.

 
 

 
 

Met sportieve groeten,

 
 

Alain Lescrauwaet

Algemeen Directeur

 
 

 

                

Op 07 en 08 december verkoopt de R.Y.C.B. zijn overstock van materiaal en andere benodigdheden of ‘relikwieën’, als je koopjes wil doen dan deze datum noteren.


 

En dan natuurlijk de bevrijdingsfeesten:

 

Onze commodore was van de partij en maakte al bovenstaande prachtbeelden van de parade, meer in onze bijlage pdf.

 

 

Hieronder diverse berichten van organisaties die we graag publiceren voor onze leden:

 

 

 

 

 

Van: Willy Jacobs <jacobs.wfj@skynet.be> pdf: zie hierboven

Onderwerp:

Belgian Boat Show Float

Van:

Communicatie WWSV <communicatie@wwsv.be>

Bevat vrijkaarten  –  mvg  Willy

Beste clubbestuurder

 
 

Als hoofdpartner van de Belgian Boat Show en aangezien de NIBS nu verder door het leven gaat als Belgian Boat Show FLOAT – zullen wij met de federatie zoals vorig jaar ook aanwezig zijn op deze evenementen.

 
 

Als lid/club/bestuurder van WWSV krijgen jullie wederom de mogelijkheid gratis deze beurs te bezoeken.

Normaal zijn er naar jullie club reeds documenten vanuit de organisatie van de FLOAT beurs verstuurd. (flyers –affiches – uitnodigingen).

In bijlage hier alvast nogmaals deze documenten.

 
 

 
 


 
 

 
 

Met vriendelijke groeten

 
 

Kevin Van den Driessche

Marketing & Communicatie

**************************************************************************************************

 

 

 

 

 

Een vernieuwende samenwerking voor WWSV
Met Geotracer in zee

 
 

In het varen met zeiljachten staan wedstrijden altijd garant voor avontuur. De weergoden bepalen alles – wat een deel van de charme met zich meebrengt. Zowel de sporters als de organisatie moeten op alles voorbereid zijn. Daarom is een functionaliteit waarbij de boten tijdens de wedstrijd gevolgd kunnen worden noodzakelijk.

Zeilwedstrijden zijn sowieso geen wedstrijden voor de tribune en hoe laat je de fans en supporters dan meekijken en genieten? Hoe kan je de wedstrijden volgen vanaf de zijlijn? Daarvoor werden nieuwe innovatieve technologieën ontwikkeld zodat alles interactief kan gevolgd worden. Je kan de boot op elk moment volgen en krijgt interessante informatie zoals de koers en snelheid mee. Je krijgt ook zicht op de hele vloot.

Om deze betere ‘wedstrijd experience’ aan te bieden werkt Wind en Watersport Vlaanderen voortaan samen met het Belgisch bedrijf GEOTRACER
Geotracer is marktleider in Track & Trace, Fleet Management en anti-diefstalsystemen. Hiermee worden nu al wedstrijden uit het Open Noordzeekampioenschap en wedstrijden met zwaardboten op zee in beeld gebracht. 

Daarnaast biedt Geotracer een passende oplossing voor het beveiligen van vaartuigen en toebehoren. Het aantal diefstallen van buitenboordmotoren, boottrailers en vaartuigen is een jaarlijkse wederkerende kwaal die immers aangepakt moet worden. Weet ten allen tijde waar jouw materiaal ligt. 
Door middel van op maat gemaakte trackingsystemen kunnen we in de toekomst wedstrijden tot op de ‘kiel’ volgen!

Benieuwd naar een demo? Hou onze kanalen in de gaten of contacteer Geotracer zelf even!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

Van: Willy Jacobs <jacobs.wfj@skynet.be> pdf: zie hierboven

Onderwerp:  Aan alle jonge zeilers : SPIROU JUNIOR CUP ’20

 

Van:

Spirouclass<spirouclass@gmail.com>

Antwoord-naar:

info@spirouclass.be

 

Kennen jullie een kind dat gepassioneerd is door zeilen en dat zin heeft om te starten met wedstrijdzeilen?

Of een jongere die alle kneepjes van de optimist reeds onder de knie heeft en die wil evolueren naar een meer sportieve en technische boot?

 

De Spirou klasse, een heel actieve Belgische klasse met een vriendschappelijke sfeer, is misschien wel iets voor hen.

 

Aarzel dus niet om deze boodschap door te sturen, ze kunnen een Spirou zeilboot in bruikleen winnen voor het seizoen 2020!!!

 

Om kans te maken moeten ze zich inschrijven voor de Spirou Junior Cup. Dit is een wedstrijd die gevaren wordt in Optimist, de beste zeilers winnen een boot. 

De Spirou Junior Cup gaat dit jaar door in Hombeek op zondag 10/11. Alle verdere info vinden jullie in bijlage of op http://spirouclass.be/nl/juniorcup/ .

 

Heb je niet onmiddellijk iemand in gedachten?

Aarzel dan niet om bijgevoegd document af te drukken en op te hangen in jullie lokalen.

 

Alvast bedankt om dit initiatief van de Spirou Klasse zichtbaarheid te geven en om er voor te zorgen dat jonge zeilers onze klasse ontdekken.

 

Vriendelijke groeten,

Het Spirou Team

 

****************************************************************************************************

 

 

 

 

 

5 niet te missen projecten op Open Monumentendag

Zondag 8 september kan je tijdens Open Monumentendag honderden monumenten bezoeken. Weet je niet welke te kiezen? Wij geven je graag 5 tips. Als eigenaar, bouwheer of projectregisseur zijn we nauw betrokken bij deze projecten. + meer info

 

Gezocht: jongeren met een visie voor de Scheldekaaien

Na een reeks inspraakmomenten voor het brede publiek, organiseren we samen met de stad nu ook inspraak voor jeugd. Via een online bevraging kunnen jongeren hun visie geven over het centrale deel van de Scheldekaaien. + meer info

Beleef zelf de bevrijding van Antwerpen

We bouwden een beleefparcours over de bevrijding van 1944 in het bevrijdingsdorp aan de Scheldekaaien. Ervaar op 7 en 8 september de uitzinnige vreugde van de bevrijding en ontdek de impact van de V-bommen op Antwerpen. Meer over deze interactieve beleving met illustraties van Fatinha Ramos op www.antwerpenherdenkt.be

 

Lees onze privacyverklaring

AG VESPA 
Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
 

webversie
uitschrijven
update profiel

                

***************************************

Voor diegenen die nog ‘ver’ willen varen en niet op de gewone weerberichten rekenen:

 

 

  

 

 

 

In onze bijlage pdf komt eerst ‘Nieuws uit Antwerpen Maritiem en omgeving’ – dan ‘actuele berichten’ – ‘wereldnieuws’ – ‘histories over de zeevaart’ – ‘humor’.

 

DE VERJAARDAGEN, verleden week vergeten, tot mijn grote schande: onze commodore vierde zijn verjaardag in de Angèle met een stevige dronk voor alle aanwezigen !

Ook Paul Mallentjer en Glenn Liekens trokken aan de ‘tournee general’ bel en trakteerden (Glenn om de nieuwe kleindochter te vieren).

 

De andere verjaardagen zijn: 02.09 – Pierre-Philippe Gillard

                                                   15.09 – Guy  Van den Brande

                                                   27.09 –  Kjell Verlinden

Allen van harte gefeliciteerd en nog lang lidmaatschap van de B.N.R.C. !

 

All the best,

 
 

Bob Peeters – PR 

 
 

N.B.  er is altijd mogelijkheid om u uit te schrijven van deze nieuwsbrief, juist een berichtje aan ondergetekende.

 
 

 
 


 

Close Menu