Nieuwsbrief 33

  • Post author:
  • Post category:Leden

 

Belgian Naval Reserve Club               v.z.w.                   

 
E-mail:  info@bnrc.be    Maatschappelijke zetel:
Thonetlaan 1332050 Antwerpen – Tel:
03 219 27 84

Basisgegevens organisatie: www.bnrc.be                                                                         

 
 
Commodore:  Ere FKP  Willy Jacobs
Ere-commodore: Ere KTZ  Patrick Van den Bulck

Inhoud:    berichten van leden en de commodore – RYCB agenda

Beste vrienden,

Half augustus… verlof half voorbij ? Of in andere woorden: is het glas half vol of half leeg ?

Dus kijken we al vooruit en daar naderen de vergaderingen, festivals, allerlei organisaties om Cesar’s woorden gestand te doen: ‘brood en spelen’ voor het volk !

Alleen zijn onze maritieme bijeenkomsten de moeite en moet je zeker bezoeken, hieronder verscheidene en naar ieders smaak.

Op suggestie van onze commodore gaan we (trachten) een korte inhoud te geven wat je deze week allemaal kan lezen in deze nieuwsbrief en de aangehechte ‘word’ versie, niet makkelijk, maar moet lukken.

1° de belangrijkste berichten uit de interne keuken van de BNRC:

Van onze Commodore Willy Jacobs <jacobs.wfj@skynet.be>
Onderwerp:  The Tall Ships Races komen naar Antwerpen in juli 2022

Begin de beentjes maar al in te smeren.
Hierbij ook een “word versie” van het artikel uit Flows. Mvg  Willy

2° Onderwerp: Battlefieldtour Gidsen Fort 2: zie pdf hierboven

Van: Georges Janssens ( publimed@servimed.be ):

Een artikel over het Belgische marine fregat LEOPOLD I:  http://inshore.yachtweb.be/?p=9001

Over het wrak van Alca in de Westerschelde Schaar van de Noord: fotografisch vastgelegd met een nieuw soortig radar: de LIDAR: http://inshore.yachtweb.be/?p=6045

Zondag a.s. zijn het Doelse Feesten en Scheldewijding: http://inshore.yachtweb.be/?p=9053

Beste groeten, Georges JANSSENS

maritime & logistics journalist

Jos Voet heeft een prachtvoorstel:

Zijn ‘Victory’ het cadettenschip in Geel is beschikbaar voor een trip op het Albertkanaal in augustus en september !

Dezelfde formule kan gebruikt worden zoals vorige maal: varen en lunch aan spotprijs, gedurende een weekdag !

Als er kandidaten zijn, graag asap uw gegevens en de data dat je kan, een eerste suggestie is 10.09.2019, een dinsdag. Glenn heeft al toegezegd.

Van onze goede medewerker François Masset
 ( francoismasset@live.be )
Onderwerp: Rainbow Warrior komt naar Antwerpen 5-6 Oktober 2019 bezoek kan gratis reserveren

https://www.greenpeace.org/belgium/nl/story/6349/de-rainbow-warrior-komt-naar-belgie-kom-hem-bezoeken/

Groetjes, François.

Er komen zoveel mooie maritieme pps van bijna 11 MB binnen en dat is wat zwaar om in deze nieuwsbrief te verwerken, ik ga ze dus elke week afzonderlijk verzenden als bijvoegsel, gegarandeerd ga je er van genieten ! Hierboven eentje van Jos Van Winkel, Probus lid ( josvanwinkel@telenet.be ) hij stuurde het bijvoegsel ‘VÍDEO NATURA VIOLENTE…’ echt actueel nu we juist die tornado over Amsterdam en het GH Luxemburg gehad hebben !

Misschien hebben jullie het al gemerkt… de website van onze club zit al een hele tijd in een nieuw kleedje !

Als er wat aan moet veranderen of aanpassen, graag dat melden aub.

2° nieuws van de RYCB, vooral hun evenementen en voordrachten:

     Zie hieronder.


De grote feesten ter gelegenheid van de bevrijding van Antwerpen staan volgende maand op het programma, zie hieronder wat er allemaal te gebeuren staat, het is ENORM ! Volgens onze info begint het met een ceremonie aan de Cromwell tank (opgelet nieuwe locatie, Herdenkingspark rechtover Antwerp Expo – Jan Van Rijswijcklaan)  en een week later de ‘Dag der Zeelieden’ aan het Koning Albert 1 monument – Stadspark Van Eycklei) Maak dus zelf maar uw keuze, ga eventueel even naar Google.4° aankondigingen van diverse organisaties die ons vragen wat te publiceren:


–  Hierboven de Brief Nr.49 van VOV (Vereniging van de Officieren van de Veldtochten) – Veel leesplezier.
(Chris Vanneste, vanneste-vankerckhoven@telenet.be)

Onderwerp: Boek van Gustaaf Asaert <staf.asaert@belgacom.net>

Mevrouwen, Mijne Heren, gij allen die belangstelling hebt voor Antwerpens maritieme verleden.

Ik ben zo vrij u, met respect voor uw privacy, mee te delen dat na vele jaren eindelijk de laatste hand is gelegd aan een tweedelig werk over de Antwerpse scheepvaart in de zestiende eeuw, zeg maar mijn zwanenzang, ook mijn magnum opus.

Onder de vlag met de hand. Antwerpens scheepvaart van de zestiende eeuw.

Boek 1. Antwerpen en zijn scheepvaart ca. 1490 – ca. 1550 omvat 563 paginae, ca. 183.000 woorden, inclusief een kritisch apparaat. Het sluit aan bij mijn boek De Antwerpse scheepvaart in de XVe eeuw, bekroond en uitgegeven door de Koninklijke Academie voor Letteren, Wetenschappen en Schone Kunsten, Brussel, 1973.

Boek 2. Van gouden jaren naar eeuwenlange deemstering.  Antwerpse scheepsberichten en scheepslijsten 1559-1585 omvattend 522 bladzijden, ca. 133.000 woorden, inclusief een kritisch apparaat.

Menig collega en generatiegenoot heeft aangedrongen op publicatie om dit werk van vele jaren niet te laten verloren gaan.  Ik geef mij er wel rekenschap van dat voor een uitgever een werk van deze omvang een zeer hachelijke investering is. Het is wel duidelijk dat ook voor de betere commerciële uitgeverij dergelijk ondernemen vaak te academisch is en door de kleine doelgroep weinig winstgevend. Universiteiten en academische instellingen gaan ongaarne investeren in wetenschappelijk werk van een auteur die niet of niet langer tot hun corps behoort. Dat heeft tot gevolg dat zoals voor mijn boek “Van Willem de Cogmakere tot John Cockerill. Zeven eeuwen Antwerpse scheepsbouw”, ik mij heb kunnen behelpen met een print on demand. Wat goede resultaten heeft opgeleverd hoewel distributie een moeilijk ondernemen bleek. Gezien mijn hoge leeftijd wens ik deze uitdaging niet meer aan te gaan. Daarom is de beslissing genomen beide boeken niet in de handel te brengen. Ze staan wel gratis ter beschikking van geïnteresseerden via donatie van een exemplaar aan onderstaande belangrijke wetenschappelijke instellingen. Hier kunnen ze eventueel geraadpleegd volgens de regels van de huizen:

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen

Felixarchief, Oude Leeuwenrui 29, 2000 Antwerpen

Museum aan de Stroom (MAS) Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen

Rijksarchief Antwerpen-Beveren, Kruibekesteenweg 39/1, 9120 Beveren

Universiteitsbibliotheek Stadscampus Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Er zijn verder geen exemplaren van het werk voorhanden. Onnodig  zich hiervoor tot de auteur of de realisator te wenden.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Dr. Gustaaf C.R. Asaert, ere-rijksarchivaris, gewezen departementshoofd van de Rijksarchieven Antwerpen, Beveren en Hasselt, ere-voorzitter van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis, gewezen voorzitter van de klasse scheepvaartgeschiedenis en scheepsarcheologie van de Koninklijke Marine Academie, gewezen voorzitter van de Stedelijke Archiefraad, laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten.

***********************************************************************************

Verder nieuws van onze grote Club:

 

AUGUSTUS 2019


AUG17

BENELUX KAMPIOENSCHAP 2019 @ WVS SCHARENDIJKE

Wedstrijd voor Laser Radial – Laser Standaard – Laser 4.7 – Europe – Finn – Flying Junior – 420 –…


AUG21

MIDWEEK MET BBQ!


AUG28

MIDWEEK MET BBQ!


AUG31

FOCUSZEILEN GALGENWEEL

RYCB Focuszeilen is een zeiltraject waarbij door het jaar heen verschillende onderdelen van de zeilsport worden behandeld.

De verjaardagen zijn echt beperkt, blijkbaar is de St Nikolaas periode niet zo erotisch…

Een gelukkige verjaardag en nog vele jaren:  Jacques Van Damme 07.08. en Flor Van de Vloed 28.08.

Aan allen een toffe maritieme vakantie gewenst !

All the best,

Bob Peeters – PR

N.B.  er is altijd mogelijkheid om u uit te schrijven van deze nieuwsbrief, juist een berichtje aan ondergetekende.