Nieuwsbrief 22

  • Post author:
  • Post category:Leden

 

Belgian Naval Reserve Club               v.z.w.                   

 
E-mail:  info@bnrc.be    Maatschappelijke zetel:
Thonetlaan 1332050 Antwerpen – Tel:
03 219 27 84

Basisgegevens organisatie: www.bnrc.be                                                                         

 
 
Commodore:  Ere FKP  Willy Jacobs
Ere-commodore: Ere KTZ  Patrick Van den Bulck

Inhoud:    berichten van leden en de commodore – RYCB agenda – 

Beste Vrienden,

Verleden week stuurde Luc Schalbroeck het eerste bericht over de USCGC Eagle die nu aan de Kattendijkdok Westkaai in Antwerpen ligt !

Van: Luc Schalbroeck <luc.schalbroeck23@gmail.com>

Onderwerp: USCGC EAGLE – OPEN SCHIP.

Ter informatie: het Amerikaanse kustwachtschip USCGC Eagle zal een bezoek brengen aan Antwerpen van 24 tot 28 mei. Meerplaats : Kattendijkdok 16a/b = westkaai.

Ik zal samen met Antoine De Somer de taak van verbindingsofficier waarnemen.

USCGC EAGLE open voor bezoek:

24/05 – 14 tot 18u

25 en 26/05 – 10 tot 18u

27/05 – 10 tot 16u

Eta: 24/05 om 10u

Vanwege

Luc Schalbroeck

Liaison Offr voor het schip.

KVK Patrick Janssens, Comd NAVDETANT, meldt dat het tall ship USCGC EAGLE van 24 tot 28 mei Antwerpen bezoekt.

Het opleidingsschip van de Amerikaanse Coast Guard is een bark van het Gorch Fock type die in 1936 gebouwd werd door Blohm und Voss voor de Duitse Kriegmarine. Zie https://www.uscga.edu/eagle/

Het schip meert aan aan het Kattendijkdok, Westkaai 16.

Open schip op vrijdag 24 mei van 14 tot 18 u, op zaterdag 25 en zondag 26 mei van 10 tot 18 u en op maandag 27 mei van 10 tot 16 u.

Zie https://www.portofantwerp.com/nl/events/bewonder-het-tall-ship-uscg-eagle.

Na deze berichten heb ik snel een bezoek georganiseerd voor onze leden op vrijdag 24 mei – 14h00 en met zeven hebben we op de kaai contact gehad met US Navy 1st Lt Petty, dienstdoend officier op de USCGC EAGLE.  En succes ! we kregen een speciale rondleiding met bezoek aan de officieren ‘quarters’ met de ‘admiral’s lounge’ !

Het bezoek verliep onder leiding van cadet officier Schenk en was werkelijk prachtig, alle info en détails die je maar kan denken werden ons gegeven… ik kreeg de indruk dat alle registers van FBI, CIA, NSA en NCIS voor ons open waren !  LOL

Na het bezoek aan Antwerpen gaat de route naar Cherbourg waar wordt deelgenomen aan de herdenkingsplechtigheden van de landing in Normandië op 06 juni, 75 jaar geleden. President Donald Trump is er aangekondigd en de bemanning van de Eagle keek er naar uit hem te begroeten en misschien zelfs te verwelkomen aan boord. (n.v.d.red.: er zijn dus wel degelijk Trump fans !). De daarop volgende stop is terug noordwaarts: Scheveningen, dus er is nog een tweede kans om ‘effe’ aan boord te gaan.

Voor Jos Voet was het al zijn derde bezoek aan de Eagle:  ‘Tijdens mijn legerdienst bij de Zeemacht , ben ik verbinding geweest a/b van “Eagle” en nog 2 Cost Guard Cutters , in 1962 dit tijdens hun bezoek aan Antwerpen. In 1988 , in Australië , was is ik  CEO van de Belgisch/Canadese afvaardiging , ter gelegenheid van BI-Centenial in Sidney.
We zijn toen ook a/b geweest.’

Onze commodore moest spijtig genoeg forfait geven, reden: ‘Sorry maar ik vierde gisteren mijn gouden huwelijksjubileum. Uitgerekend op donderdag 27 juni (ons bezoek aan Walcheren) ben ik met mijn echtgenote uitgenodigd voor een huldiging door het plaatselijke gemeentebestuur ter gelegenheid van dit jubileum.’

Excuses zeker aanvaardt en…nog veel goede jaren gewenst voor het ‘gouden paar’ !

Toch heeft onze commodore nog gezorgd voor enkele uitzonderlijk mooie foto’s:Hierbij de officiële foto van de bezoekers:Nadien hebben we nog een bezoek gebracht, als de-briefing, aan het Licht der Dokken, zie bijlage in Word, de moeite !

******************************************************************************************************

Nog nieuws door François Masset:

   Groetjes,

   François.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

  

 
  

  
  
sbrief

Nieuwsbrief mei 2019

   

  
  
  
@BevrijdingvanA
  
75 jaar geleden werd Antwerpen bevrijd. Maak kennis met onze historische personen en hun belevenissen in Antwerpen, dag op dag exact 75 jaar geleden.

Ontdek via Twitter hun ervaringen gedurende de aanloop naar de bevrijding van Antwerpen vanaf mei 1944.

In deze blog op de website BelgiumWWII legt onze stagiaire publieksgeschiedenis Julie Wynant (UA) meer uit over het project.

 #antwerpenherdenkt #reentweetment

  

  

Volg op Twitter

  
  
  
WO2 lezingen
  
Historicus Dimitri Roden brengt op dinsdagavond 18 juni op uitnodiging van de Vrienden van het Vredesmonument een lezing over de Duitse repressie van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder meer de arrestatie van politiemannen uit Deurne en hun deporatie naar de gevangenkampen zullen in deze uiteenzetting aan bod komen.

Dimitri Roden studeerde geschiedenis aan de KU Leuven en volgde nadien een academische lerarenopleiding. In 2015 promoveerde hij tot doctor in de geschiedenis (Ugent) en in de sociale en militaire wetenschap (Koninklijke Militaire School, Brussel).

Voor zijn proefschrift “In naam van het Duitse volk! Het Duitse krijgsgerecht en de openbare orde in bezet Belgie (1940-1944)” ontving hij in 2016 de Prijs Stichting Auschwitz. Als conservator van het Breendonk Memorial (site van het War Heritage Institute) publiceert hij voornamelijk over de Duitse repressie in bezet Belgie.

Praktisch

Waar: Districtshuis van Deurne, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Antwerpen

Wanneer: dinsdag 18 juni, start om 20u15

Gratis toegang, inschijven verplicht

  

Inschrijven

  
  
Vredescentrum vzw

Everdijstraat 12

2000 Antwerpen

www.vredescentrum.be

  
  
This email was sent to bob.peeters1@skynet.be

You received this email because you are registered with vredescentrum

Unsubscribe here

  
Sent by

  
  

© 2019 Vredescentrum vzw

  
 

Van onze commodore: Willy Jacobs <jacobs.wfj@skynet.be>

Onderwerp: Fwd: Oproep naar Kandidaten

Beste collega’s reservisten,

Beste sympathisanten,

KVMRMar vzw, de vereniging van de Reserve van de Marine, kreeg de e-mail hierboven in pdf.

Graag delen we deze met onze leden en onze sympathisanten.

Met vriendelijke groeten,

Willem

Willem Vermuyten <willemvermuyten@gmail.com>

********************************************************************************************************************************************************

Van: Willy Jacobs <jacobs.wfj@skynet.be>

Onderwerp: Mededeling KKROA Mei 2019: voordracht KNSB 11 juni

KNSB Edegem nodigt de leden van KKROA van harte uit op de voordracht door Prof. Dr. Herman Van Goethem, Rector UA, op 11 juni

2019, over Antwerpen 1942 – Deportatie en Genocide tijdens Wereldoorlog II.

Warm aanbevolen

Philippe Huijghebaert

EreLtKol – KKROA

KNSB Edegem nodigt uit

“Antwerpen 1942, deportatie en genocide tijdens Wereldoorlog II”

lezing door de Heer Rector Herman Van Goethem

op dinsdag 11 juni 2019 om 20.00 uur

in hotel “De Basiliek”, Trooststraat 22 te 2650 Edegem

Aansluitend op haar jaarlijkse algemene vergadering organiseert de Koninklijke Nationale Strijdersbond (KNSB) Afdeling Edegem op dinsdag 11 juni 2019 een causerie over “Antwerpen 1942, deportatie en genocide tijdens Wereldoorlog II”.

1942, in Antwerpen. De Joden zinken weg in armoede en wachten af. Het stadsbestuur collaboreert ijverig met de bezetter. De politie komt almaar meer in de greep van een ruige Nieuwe Orde, en vanaf augustus worden de Joden ook massaal gedeporteerd.

Cruciaal is de internationale context van oorverdovende stilte en slepende onzekerheid. Daardoor verwordt 1942 tot een immens zwart gat. Maar vanaf november ’42 voltrekt zich de Grote Ommekeer, in Antwerpen, Londen, Washington… Voor de Joden komt die ommekeer echter hopeloos te laat.

Deze lezing zal verzorgd worden door de Heer Herman Van Goethem, historicus, jurist en gewoon hoogleraar. Sedert 2016 is hij rector van de Universiteit Antwerpen. In 2008-2012 lag Herman Van Goethem als curator aan de basis van Kazerne Dossin – Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten, dat in december 2012 de deuren opende in Mechelen. Herman Van Goethem heeft aanzien verworven door zijn publicaties over een brede waaier aan onderwerpen uit de Belgische geschiedenis en werd meermaals bekroond voor zijn wetenschappelijk werk. Zijn recentste boek draagt als titel “1942, Het jaar van de stilte” en ligt aan de basis van de aangeboden causerie.

De lezing vindt plaats om 20.00 uur in hotel De Basiliek, Trooststraat 22 te Edegem. Iedereen die van onze gastspreker meer wil vernemen over deze pijnlijke bladzijde uit onze geschiedenis is van harte welkom. Om praktische redenen vragen we wel in te schrijven vóór vrijdag 7 juni op volgend e-mailadres : hendrik.vansluijs@hotmail.com

Van: Willy Jacobs jacobs.wfj@skynet.be

Onderwerp: Fwd: Fw: Uitnodiging CegeSoma – Studiedag voor heemkundekringen – Van bevrijding naar Overwinning : een nieuwe kijk op heemkunde’ – 17.6.2019 – Rijksarchief te Gent

Aan de BNRC-werkgroep rond de Slag om de Schelde.

Uitnodiging

‘Van Bevrijding naar Overwinning’

Studiedag voor lokale onderzoekers en heemkundige kringen

17 juni 2019 – Rijksarchief te Gent

De eerste Engelse bevrijders arriveren te Gent,  6 september 1944. ©CegeSoma/Rijksarchief.

Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma), de 4e operationele directie van het Rijksarchief in België, organiseert op 17 juni e.k. een studiedag speciaal voor heemkundekringen.

Het event wordt georganiseerd in samenwerking met het Rijksarchief te Gent, dat fungeert als gastheer en zelf deelneemt aan het programma. 

Meer dan ooit wensen we de inspanningen te ondersteunen die lokaal worden ondernomen om de kennis over de twee wereldconflicten te verrijken en kenbaar te maken aan het grote publiek. Ditmaal willen we met u van gedachten wisselen over een actueel thema van dit verjaardagsjaar, namelijk hoe de gemeenten zijn omgegaan met de gebeurtenissen die zich voordeden van de Bevrijding in september 1944 tot de definitieve overwinning op het nazisme in mei 1945. 

De studiedag wil een aantal denkpistes aanreiken maar ook praktische raad geven om u te helpen bij uw onderzoek of om concrete projecten te realiseren.

De studiedag is er voor u: we voorzien tijd voor reacties bij de lezingen en er wordt meer dan een uur uitgetrokken voor discussies in een plenaire zitting of onder vorm van groepsgesprekken, over thema’s die u ons zelf kan voorstellen.

Het kan daarbij gaan over onderwerpen in verband met krijgsgeschiedenis (rol van de geallieerden bij de Bevrijding, wedersamenstelling van het Belgisch leger, de terugkeer van Belgische krijgsgevangenen, het samenleven tussen burgers en soldaten, de V1- en V2-bombardementen, enz.) of burgerlijke geschiedenis (repressie van de collaboratie en de reacties van het volk op het regeringsbeleid, ontwapening van het verzet, sociale conflicten, het begin van de Koningskwestie, de terugkeer van politieke gevangenen, het cultureel en sportief leven, enz.).

Er kan ook gesproken worden over allerhande projecten, zoals boekwerken, tentoonstellingen, websites, trajecten doorheen de gemeente, enz.

Om ons in staat te stellen dit onderdeel van de dag zo goed mogelijk voor te bereiden vragen we u om ons ten laatste op 27 mei met dit formulier uw interessegebieden of vragen kenbaar te maken.

Antwerpen, schade als gevolg van het neerkomen van een vliegende bom op 11 november 1944, Breydelstraat© CegeSoma/Rijksarchief.

Praktische informatie:

De studiedag vindt plaats op 17 juni 2019 van 9.15 u. tot 16.00 u bij het Rijksarchief te Gent, Bagattenstraat 43 – 9000 Gent.

Graag inschrijving ten laatste op maandag 27 mei 2019 bij isabelle.ponteville@arch.be of 02.556.92.11. met vooraf storting van:

         5 euro op de rekening van het CegeSoma : IBAN: BE12 6792 0045 0092 – BIC: PCHQBEBB

+ als mededeling: ‘naam en voornaam + Gent’ indien u tijdens de middag de lichte lunch niet wenst te gebruiken;

         12 euro à op de rekening van het CegeSoma : IBAN: BE12 6792 0045 0092 – BIC: PCHQBEBB

+ als mededeling: ‘naam en voornaam + Gent + lunch keuze 1 of keuze 2’ als u tijdens de middag de lichte lunch wil gebruiken.

* Keuze1 : biobroodje kaas/groenten (+ plat water, bruiswater of sinaassap) / * Keuze 2 :

biobroodje ham/groenten(+ plat water, bruiswater of sinaassap).

Programma:


9.15 – 9.45 : Onthaal


9.45 – 10.00. : Voorstelling van de dag  – Paul Drossens (Rijksarchief Gent)


10.00 – 10.20 : Stand van zaken en onderzoekspistes – Nico Wouters (CegeSoma/Rijksarchief)


10.20 – 10.40 : Burgerlijke bronnen – Gert De Prins (Dienst Archief Oorlogsslachtoffers/Rijksarchief)


10.40 – 11.00 : Vragen & Antwoorden


11.00 – 11.20 : Koffiepauze


11.20 – 11.40 : Militaire bronnen – Frank Seberechts (Vredescentrum Provincie en Stad Antwerpen)


11.40 – 12.00 : Publieksprojecten : mogelijkheden  – Chantal Kesteloot (CegeSoma/Rijksarchief)


12.00 – 12.30 : Vragen & Antwoorden


12.30 – 13.30 : Lunchtijd


13.30 – 13.50 : Lokale bronnen – Paul Drossens (Rijksarchief Gent)


13.50 – 14.10 : Regionale initiatieven – Hendrik Vandeginste (Consulent Heemkunde Vlaanderen)


14.10 – 14.30 : Vragen & Antwoorden


14.30 – 14.50 : Koffiepauze


14.50 – 16.00 : Debatten/debatgroepen

Mogen we vragen dit bericht en het formulier zo ruim mogelijk te verspreiden

bij uw leden. Aarzel zeker ook niet andere belangstellenden mee te vragen! 

 

Van: Willy Jansen wavanjan@skynet.be : interessante reportage over de schilder Van Mieghem:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/05/09/op-reis-met-vlaamse-meesters-hoe-de-wereldgeschiedenis-halt-hie/

mvg   Erwin Joos, directeur Museum Van Mieghem, Antoon Van Dijckkaai.

********************************************************

Verder nieuws van onze grote Club:


JUN

8

za

2019

Pinkstertocht Wolphaartsdijk @ Jachthaven Wolphaartsdijk

jun 8 @ 09:00 – jun 10 @ 20:00

Reserveer dit lang weekend, details later:

Zaterdag 8 juni : Wolphaartsdijk – Cadzand – Strandwandeling – Aperitief

Zondag  9  juni :  1e Cadzand-Thornton bank Family Regatta.

Maandag 11 juni : Cadzand – Wolphaartsdijk

Read more  

 CATEGORIES:  WOLPHAARTSDIJK-EVENEMENTEN


JUN

9

zo

2019

G-Zeildag RYCB Galgenweel @ RYCB Galgenweel

jun 9 @ 10:00 – 16:00


jun 9 @ 10:00 – 16:00

R.Y.C.B. wil de zeilsport voor iedereen toegankelijk maken, ook voor mensen met een fysieke, verstandelijke, psychische, auditieve of visuele beperking. Daarom organiseren we, in samenwerking met Sailability, een maandelijkse G-zeildag.

Aan boord van een RS Venture met verzwaarde kiel of een Hansa 303, en met de hulp van een zeilbegeleider, kunnen G-zeilers genieten van een heerlijke zeiltocht op het Galgenweel.
De prijs voor een zeildag bedraagt 15,- € / G-sporter. G-zeilers die kiezen voor een jaarlidmaatschap, betalen slechts 80,- € / G-zeiler voor heel de zomer zeilplezier.

Praktische informatie

  • R.Y.C.B. beschikt op het Galgenweel over aangepaste faciliteiten voor rolstoelgebruikers (WC & Douche).
  • Rolstoelgebruikers worden aan boord geholpen met een aangepaste tillift en harnas.